Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z przewagą gatunków liściastych. Przeciętna zasobność to 250 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 •     12 proc. – las świeży
 •     53 proc. – las mieszany świeży
 •     15 proc. – bór mieszany świeży
 •     20 proc. - pozostałe


Udział gatunków lasotwórczych

 •     48 proc. – sosna
 •       8 proc. – brzoza
 •       3 proc. – buk
 •     15 proc. – olcha
 •     15 proc. – dąb szypułkowy
 •       1 proc. – dąb bezszypułkowy
 •       2 proc. – świerk
 •       2 proc. - modrzew
 •       6 proc. - inne

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 •     15 proc. – I klasa
 •     14 proc. – II klasa
 •     30 proc. – III klasa
 •     17 proc. – IV klasa
 •     11 proc. – V klasa
 •       5 proc. – VI klasa i starsze
 •       8 proc. - KO, KDO