Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Na terenie Nadleśnictwa Choszczno znajduje się Barlinecko - Gorzowski Park Krajobrazowy obejmujący obszar o   powierzchni 23982,91 ha.  Na obszarach graniczących z „Parkiem" została wyznaczona otulina, obejmująca teren o powierzchni   31768,19 ha.

Obecnie obowiązującymi aktami prawnymi w sprawie Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego są:
  • Rozporządzenie nr 15 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lutego 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 14/2006 r., poz. 339)
  • Rozporządzenie Nr 107 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 89/2006 r., poz. 636)
Na dzień 01.01.2011 roku Barlinecko - Gorzowski Park Krajobrazowy nie ma zatwierdzonego planu ochrony.

Opis obszaru:
Typowy krajobraz polodowcowy tworzą równiny sandrowe i pagóry moreny czołowej, z licznie występującymi tu jeziorami (np. Barlineckie, Okunie, Chłop, Lubie) i głazami narzutowymi. Ponad 80% obszaru pokrywają lasy stanowiące fragment rozległego kompleksu Puszczy Gorzowskiej. Przeważają wilgotne i świeże bory sosnowe, miejscami zastępowane przez bory mieszane z udziałem sosny, dębu, buka i świerka. W obniżeniach rozwinęły się olsy, natomiast brzegi jezior porastają zbiorowiska szuwarowe.