Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Choszczno ma do zaoferowania różne formy prelekcji w ramach działalności edukacyjnej, które przeprowadzane są w terenie, w budynku Nadleśnictwa bądź w zainteresowanych instytucjach.

Zajęcia w terenie
 
Najczęstszą formą prowadzenia zajęć są prelekcje na terenie obiektów edukacyjnych takich jak: ścieżki czy punkty edukacyjne. Bezpośredni kontakt z przyrodą sprzyja aktywnemu zaangażowaniu i poprawia przyswajanie informacji przez słuchaczy. Poruszane są tu kwestie z dziedziny ochrony przyrody, hodowli i ochrony lasu oraz ciesząca się sporym zainteresowaniem gospodarka łowiecka. Weryfikacji ulega często stereotyp leśnika, a możliwość obcowania z przyrodą podczas zajęć zbliża słuchaczy do tematyki gospodarki leśnej.
 
Prezentacje w sali konferencyjnej Nadleśnictwa
 
W miejscu tym, które spełnia jednocześnie funkcję izby edukacji leśnej, przeprowadzane są profesjonalnie prezentacje multimedialne. Wsparciem dla tego rodzaju prelekcji są ponadto pomoce dydaktyczne w postaci tablic i eksponatów.
 
Zajęcia w zainteresowanych instytucjach
 
Kolejną formą edukacji jest przyjazd wykwalifikowanego pracownika Nadleśnictwa do zainteresowanej instytucji i przeprowadzenie prelekcji na miejscu. Najczęściej leśnicy odpowiadają na zaproszenia szkół. Prezentacje multimedialne i eksponaty zabierane w takie miejsca gwarantują skuteczne i ciekawe przedstawienie tematyki leśnej.
 
Poza wymienionymi formami edukacji Nadleśnictwo Choszczno bierze udział w wielu społecznych akcjach i przedsięwzięciach np. Czysty Las, Sprzątanie Świata i Choinki Nadziei. Organizuje wiele konkursów, a także współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami (LOP, CHDK, samorządy i inni partnerzy).
 
Wszystkich zainteresowanych zajęciami edukacyjnymi prosimy o kontakt z Panią Dagmarą Haręźlak
tel. +48 95 765 70 06 wew. *337