Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Choszczno utworzono z dniem 01.01.1992 r. na podstawie Zarządzenia Nr 26 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 23.12.1991 r. z gruntów: Nadleśnictwa Dobrzany obr. Choszno, Nadleśnictwa Drawno obr. Kiełpino, Nadleśnictwa Bierzwnik obr. Bierzwnik, Nadleśnictwa Barlinek obr. Barlinek.

Grunty pochodzące z Nadleśnictwa Dobrzany nazwano umownie - Choszczno I - stan na 1.01.1991 r.,  natomiast z pozostałych Nadleśnictw -  Choszczno II - stan na 31.12.1991 r. Lasy Choszczna I do końca września 1972 roku wchodziły w skład Nadleśnictwa Dolice. Lasy z byłego Nadleśnictwa Drawno należały kolejno do Nadleśnictw: Dolice, Kiełpino i Drawno, z Nadleśnictwa Bierzwnik (leśnictwo Wężnik) do Dolic, Wesołówki i Bierzwnika, natomiast z Nadleśnictwa Barlinek (leśnictwo Płotno) do Dolic, Barlinka, Dobrzan i Barlinka.