Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 66 pomników przyrody, tym:

  • pojedyncze drzewa –  43 szt.,
  • grupy drzew – 20 szt.,
  • aleje –  1 szt.,
  • skały piaskowe p.n. "Czarcie oko", na nich głazy narzutowe - 1 szt.
  • występujące formy odsłonięć skał zlepieńcowych na zboczu piaskowca - 1 szt.