Wydawca treści Wydawca treści

Obszary natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Choszczno znajdują się:

Specjalne obszary ochrony siedlisk mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej OZW (SOO):

  • PLH 320004  Dolina Iny koło Recza

Obszar o powierzchni 4471,8 ha. Obszar tworzy malowniczy krajobraz wysoczyzny morenowej poprzecinanej dolinami rzek, wąwozami i jarami. Tu znajdziemy najgłębsze i najbardziej aktywne hydrologicznie torfowiska źródliskowe i najbardziej rozległe na Pomorzu Zachodnim złoża torfu. Na obrzeżach dolin rosną natomiast gatunki ciepłolubne i związane z siedliskami napiaskowymi.

  • PLH 320006 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie

Obszar o powierzchni 20755,9 ha. Obszar zróżnicowany na dwie jednostki o odmiennej genezie, budowie geomorfologicznej i strukturze siedlisk:
„Źródliskowa dolina Płoni" – mająca charakter przełomowy głęboka dolina, przecinająca pasmo moreny czołowej marginalnej. Na zboczach i wąwozach dominują zbiorowiska lasów liściastych, głównie grądy środkowoeuropejskie, lasy mieszane i kwaśne buczyny.
„Basen Pra- Miedwia" – obejmuje obszar doliny Płoni i Krzekny w obrębie tzw. plejstoceńskiego zastoiska wodnego oraz moreny.
 

Obszary specjalne ochrony ptaków (OSO):

  • PLB 320005 Jezioro Miedwie i okolice

Obszar o powierzchni 16511,0ha. Obszar obejmujący w północnej części  duże mezotroficzne jezioro Miedwie, położone  na zachód od niego małe jezioro Żelewko i większe jezioro Będgoszcz, rzekę Płonię Kanał Płoński oraz w części południowo- wschodniej jezioro Płoń. Jezioro Miedwie jest najniżej położonym spośród jezior Polski. Wymienione zbiorniki otoczone są ekstensywnie uprawianymi łąkami oraz na południowym- zachodzie węglanowymi torfowiskami.

  • PLB 320008 Ostoja Ińska

Obszar o powierzchni 87711,0 ha. Obszar typowy dla krajobrazu postglacjalnego Pojezierza Ińskiego. Cechy charakterystyczne ostoi to pofalowany teren, silnie rozczłonkowane lasy, liczne bagna i małe zbiorniki wodne. Bogatej morfologii odpowiada mozaikowe użytkowanie terenu.

  • PLB 320016 Lasy Puszczy nad Drawą.

Obszar o powierzchni 190279,10 ha. Obszar obejmuje większą cześć dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką brzozy, dębu i topoli. W miejscach gdzie teren jest pofalowany, wzgórza osiągają wysokość do 220 metrów. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej.  Są tu liczne jeziora (największym z nich jest jezioro Ostrowieckie - 370 ha.) W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu rzek obramowane wysokimi skarpami.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

XI edycja choszczeńskiej halowej ligi piłki nożnej

XI edycja choszczeńskiej halowej ligi piłki nożnej

W dniu 24 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Choszcznie zainaugurowano XI edycję Choszczeńskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. Do rozgrywek zgłosiło się 9 drużyn.
 
W ciągu ośmiu tygodni rozegrano 72 spotkania. Teraz, gdy boiskowe emocje już opadły z uśmiechem na twarzach i w poczuciu „dobrze wykonanej roboty" przesuwamy rzędy pucharów w firmowej gablocie, gdyż nasza wspaniała kolekcja wzbogaciła się o kolejne dwie perełki. Zwycięzcą tegorocznej edycji tych prestiżowych rozgrywek została drużyna reprezentująca barwy Nadleśnictwa Choszczno. „Leśna ekipa" w szesnastu spotkaniach zdobyła 39 punktów, przy bilansie bramkowym 54 bramki strzelone i 29 straconych.
Ponadto na zakończenie choszczeńskiej ligi został rozegrany jednodniowy turniej o „Puchar Ligi". Ekipa reprezentująca Nadleśnictwo Choszczno okazała się bezkonkurencyjna. W trzech kolejnych spotkaniach rozgromiła swoich rywali i z kompletem punktów zgarnęła zasłużony puchar.
 
Drużynę Nadleśnictwa Choszczno reprezentowali:
 
1. Wiesław Mazurczak (kapitan)
2. Kamil Ważny
3. Marcin Szczota
4. Arnold Haręźlak
5. Paweł Szczerba
6. Patryk Filarowski
7. Piotr Niemczynowicz (bramkarz)
8. Krystian Wójcik
9. Daniel Piesyk
10. Leszek Karczewski
11. Przemysław Woźniak
12. Damian Sałapata
13. Tomasz Adrabiński
14. Marek Szczerba
 
Nasz zawodnik – Kamil Ważny – zdobył 18 bramek i tytuł wicekróla strzelców. Zawodnikom należą się słowa uznania za bezgraniczne poświęcenie, walkę do końca, poobijane kolana … i przede wszystkim wspaniałe zachowanie znamionujące prawdziwą drużynę i kolektyw ludzi świadomych swoich umiejętności.
Za rok kolejna, dwunasta już edycja choszczeńskiej ligi halowej. Z pewnością powalczymy o najwyższe trofea.
 
Tekst: Marek Szczerba
 
  
     
fot. Anna Ukleja
 
fot. Anna Ukleja
 
fot. Anna Ukleja