Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nadleśnictwo Choszczno się urządza...

Nadleśnictwo Choszczno się urządza...

5 czerwca 2020 r. zapisze się historii choszczeńskiej jednostki jako dzień zakończenia prac terenowych w ramach sporządzania Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa na lata 2021–2030.

Odbiór prac rozpoczął się wystąpieniem Pana Łukasza Sikory, który w formie kilkuslajdowej prezentacji omówił efekty kilkumiesięcznej taksacji choszczeńskich ostępów. Nie obyło się bez konstruktywnych uwag Naczelników: Wydziału Hodowli Lasu, Ochrony Lasu i Zarządzania Zasobami Leśnymi, które precyzyjnie i wyczerpująco objaśniał Naczelnik Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki.

Wzorowa współpraca Nadleśnictwa Choszczno z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wielkopolskim (wykonawcą planu) spowodowała, że w zasadzie wszystkie sygnalizowane w trakcie taksacji uwagi były na bieżąco korygowane, w efekcie czego spojrzenia przedstawicieli RDLP Szczecin i BULiGL trąciły nieukrywanym podziwem, gdy z ust Pana Łukasza Sikory padł przekaz, że w nowym PUL-u próżno będzie szukać pozycji z wyartykułowaną potrzebą dokonania poprawek, czy odnowienia luk, bo … wszystkie tego typu prace zostały już wykonane.

Kolejny etap odbioru prac urządzeniowych odbywał się w terenie, na wytypowanych wcześniej pozycjach w Leśnictwie Bralęcin, Ziemomyśl, Mogilica i Dolice. Tematyka omawianych zagadnień, niemal w stu procentach determinowanych specyfiką siedliskową choszczeńskiej jednostki, dotyczyła przede wszystkim tych kwestii, które skutecznie skomplikowały pracę taksatorów z jednej strony, z drugiej zaś stanowią nieodłączny element choszczeńskiej, leśnej rzeczywistości. Kwestie kwalifikowania powierzchni nieleśnych do drzewostanów, stabilizowania kompleksów leśnych poprzez odnowienie drugiego piętra, gospodarowania w warunkach silnej presji sfery biotycznej (owady, ssaki) i abiotycznej (zaburzenie stosunków wodnych) oraz przebudowy drzewostanów świerkowych, opatrzone syntetycznym komentarzem Łukasza Sikory, stanowiły przyczynek do fachowych, konstruktywnych, a niejednokrotnie kąśliwych i ironicznych dyskusji. W tok branżowych konwersacji wkradały się pierwiastki emocjonalne, jednak swoboda wypowiedzi przedstawiciela „zbrojnego ramienia Dyrektora RDLP” była skutecznie pacyfikowana powagą i stonowaniem Dyrektora Krzysztofa Sieleckiego i żartobliwymi uwagami Dyrektora Pawła Guzikowskiego.

Za nami terenowy, bardzo ważny etap prac urządzeniowych. Przenosimy się w zacisze gorzowskiego i choszczeńskiego biura. Kilkumiesięczna taksacja choszczeńskich lasów, poparta godzinami dyskusji, ustaleń i dziesiątkami maili, nabierze namacalnego, „papierowego” wymiaru. Kolejny etap to uzgodnienie planu cięć na lata 2021 – 2030. Później już tylko NTG i podpis Ministra.

 

         Autor tekstu: M.Szczerba