Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Ekosystemy referencyjne-konsultacje społeczne

Ekosystemy referencyjne-konsultacje społeczne

Zgodnie z Krajowym Standardem Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce (kryterium 6.4.; wskaźnik 6.4.1.), podejmujemy działania w celu zweryfikowania, w zasięgu zarządzanych gruntów, ekosystemów referencyjnych na siedliskach leśnych. Przedmiotem konsultacji jest wykaz i lokalizacja wytypowanych kompleksów leśnych spełniających kryteria ekosystemów referencyjnych. Dane te zostały zestawione w formie tabeli „Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Choszczno” (plik do pobrania) oraz zobrazowane na „Mapie proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Choszczno” (plik do pobrania).

Opinie, uwagi i propozycje w ramach konsultacji prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres – Nadleśnictwo Choszczno, ul. Gorzowska 2, 73–200 Choszczno lub drogą elektroniczną – adres e-mail: choszczno@szczecin.lasy.gov.pl, na formularzu zgłoszeniowym (plik do pobrania) w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pan Marek Szczerba – tel. stacjonarny 95 765 70 06, tel. komórkowy 691 726 179, e–mail: marek.szczerba@szczecin.lasy.gov.pl.